ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΒΑΛΛΙΑΝΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙO ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΤΗΛ. 26710 69122

Σύμφωνα με την υπ? αριθμό 39/12-6-2020 πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων.

Απορρίπτεται λόγω ανεπαρκούς φοίτησης:

Ο μαθητής με Α.Μ. 2226 του  Β3, λόγω απουσιών.

Ο  μαθητής που  απορρίπτεται λόγω ανεπαρκούς φοίτησης υποχρεούται να επαναλάβει την τάξη.

Η φοίτηση όλων των άλλων μαθητών του Σχολείου χαρακτηρίζεται ως επαρκής.

                                                  Κεραμειές, 12/6/2020

                                                       Από το Γραφείο