ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

Σας ενημερώνουμε για την εγκύκλιο και το ΦΕΚ σχετικά με την οργάνωση της πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία 2020-2021».

Σας παρακαλώ, για την έγκαιρη υποβολή των αιτήσεων-δηλώσεων των μαθημάτων τα οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν οι μαθητές στην ενισχυτική διδασκαλία και που έχει σχέση με την επίδοση τους. Για διευκόλυνση της διαδικασίας, πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο: η αίτηση-δήλωση μαθημάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, την οποία θα πρέπει να την συμπληρώσετε και να την αποστείλετε στο email του Σχολείου: mail@gym-keram.kef.sch.gr .Ώστε έγκαιρα να συλλέξουμε ηλεκτρονικά τις σχετικές αιτήσεις-δηλώσεις και να τις στείλουμε στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών στην Ενισχυτική Διδασκαλία αποτελεί η επίδοσή τους στο αντίστοιχο μάθημα.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

Αφού συγκεντρωθούν οι αιτήσεις συμμετοχής, με απόφαση συλλόγου διδασκόντων, προτείνονται οι μαθητές που έχουν ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας και συντάσσεται συγκεντρωτικό αρχείο το οποίο υποβάλλεται ηλεκτρονικά στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στη συνέχεια, ο σύλλογος διδασκόντων της σχολικής μας μονάδας θα εισηγηθεί στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλονιάς τη δυνατότητα λειτουργίας της σχολικής μονάδας ως Σ.Κ.Α.Ε.( δηλ. το Βαλλιάνειο Γυμνάσιο Κεραμειών), με βάση τον αριθμό αιτήσεων των μαθητών/τριών και προτείνει Υπεύθυνο Σ.Κ.Α.Ε. καθώς και αντικαταστάτη αυτού.

Τμήμα χρονοδιαγράμματος που αφορά στις Σχολικές Μονάδες: έως Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2020

Σχολική μονάδα: -Ενημέρωση γονέων-κηδεμόνων -Συμπλήρωση αιτήσεων-δηλώσεων μαθημάτων από γονείς και υποβολή τους στον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας.

έως Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2020 Σχολική μονάδα:

Πρόταση – απόφαση συλλόγου διδασκόντων και σύνταξη σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου μαθητών -Ηλεκτρονική αποστολή αρχείου μαθητών προς τον κ. Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλονιάς -Εισήγηση προς Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη δυνατότητα λειτουργίας της σχολικής μας μονάδας ως Σ.Κ.Α.Ε. δηλ. μονάδας όπου θα γίνεται η ενισχυτική διδασκαλία στο σχολείο μας( Βαλλιάνειο Γυμνάσιο Κεραμειών) και πρόταση Υπευθύνου Σ.Κ.Α.Ε. καθώς και αντικαταστάτη αυτού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Οι ημερομηνίες είναι δεσμευτικές.

O Διευθυντής

Παύλος Γερασιμόπουλος