ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (τηλεκπαίδευση) καθίσταται υποχρεωτική και στις περιπτώσεις αναστολής  λειτουργίας των σχολείων  λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων.

Επομένως, τις ημέρες Δευτέρα 15/2/2021 και Τρίτη 16/2/2021 θα ακολουθηθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων που είναι αναρτημένο στο η-Τάξη (eclass).