Ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο – Στάσεις και συμπεριφορές μαθητών Γυμνασίου για τον Covid-19

Αγαπητοί γονείς,

Το παρακάτω ερωτηματολόγιο έχει στόχο να ανιχνεύσει τις στάσεις και τις συμπεριφορές των μαθητών Γυμνασίου της Κεφαλονιάς κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σπίτι τους τελευταίους μήνες, καθώς και τις ψυχολογικές επιπτώσεις από την πανδημία του COVID-19. Εκπονήθηκε από τις ψυχολόγους και τις κοινωνικές λειτουργούς των δύο Επιτροπών Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) της Κεφαλονιάς, με την εποπτεία της Διευθύντριας του Σχολικού Δικτύου Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) Περατάτων και της Προϊσταμένης του ΚΕΣΥ Κεφαλληνίας. 

Σκοπός του είναι να ανιχνεύσει τυχόν συναισθηματικές δυσκολίες του μαθητικού πληθυσμού οι οποίες σχετίζονται με την πανδημία, έτσι ώστε να σχεδιαστεί και κατάλληλη παρέμβαση στο μέλλον. 

Η συμμετοχή των μαθητών είναι ανώνυμη. Για να συμπληρώσει το παιδί το ερωτηματολόγιο, θα πρέπει να δώσετε πρώτα την έγκρισή σας επιλέγοντας το σχετικό πεδίο παρακάτω.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB8bBpW8kiyiuK39YDuzjL1AQESy7xH4h4R8lah_Eeb-RY5g/viewform?usp=sf_link