Οδηγίες τηλεκπαίδευσης για μαθητές-μαθήτριες

Οδηγίες τηλεκπαίδευσης για μαθητές

 


Αγαπητοί μας μαθητές-μαθήτριες και γονείς, για λόγους που αφορούν την μέγιστη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων σας, αλλά και των εκπαιδευτικών της σχολικής μας μονάδας, αποφασίστηκε οι μαθητές/τριές μας να εισάγονται πρώτα στην η-τάξη (eclass.sch.gr) με τους κωδικούς σας -όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης που διαθέτετε-, κατόπιν να πατάτε-κλικ στον σύνδεσμο του «Εβδομαδιαίου προγράμματος μαθημάτων-ΧΧ» (όπου ΧΧ το τμήμα (πχ Α3,Β2,Γ1) του κάθε μαθητή/τριας), ύστερα να πατάτε-κλικ στον σύνδεσμο του μαθήματος που πρέπει να παρακολουθήσετε μέσω της σύγχρονης τηλεκπαίδευση(WEBx) ?αυτός ο σύνδεσμος θα σας ανακατευθύνει αυτόματα στην ψηφιακή τάξη του καθηγητή σας και στο αντίστοιχο μάθημα σας ?, όπου θα πρέπει να εισάγετε-πληκτρολογήσετε το ονοματεπώνυμό σας (προσοχή , όχι οτιδήποτε άλλο, αλλά το ονοματεπώνυμό σας) και την email διεύθυνσής σας (πχ raftope31@sch.gr) και μετά να πατήσετε το κουμπί Join meeting.Τέλος ο εκπαιδευτικός σας, θα σας αποδεχθεί (admit) στην εικονική του τάξη.
Κάντε κλίκ στον σύνδεσμο: http://gym-keram.kef.sch.gr/wp-content/uploads/2020/11/Οδηγίες-τηλεκπαίδευσης-για-μαθητές.pdf